MVA EC 1973

ျမန္မာႏိုင္ငံတိရစၦာန္ေဆးကုဆရာ၀န္မ်ားအသင္းျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ (၁၉၇၃)

 

 ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္စ

ကထိက၊ တိ-ေမြးကု တကၠသိုလ္၊ ဥကၠ႒

 

ေဒါက္တာေသာင္းေရႊ

/ထ ကထိက၊ တိ-ေမြး-ကု တကၠသိုလ္၊ ဒု-ဥကၠ႒

 

ေဒါက္တာဥာဏ္စိုး

လက္ေထာက္သုေတသနအရာရွိ၊ တိရစၦာန္ေဆးကုသုေတသနဌာန၊ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴ း

 

ေဒါက္တာဘသိန္း၀င္း

လက္ေထာက္သုေတသနအရာရွိ၊ တိရစၦာန္ေဆးကု သုေတသနဌာန၊

စည္း႐ံုးေရးႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးမွဴ း

ေဒါက္တာသန္းေဌး

လက္ေထာက္ကထိက၊ တိ-ေမြး-ကုတကၠသိုလ္၊ ဘ႑ာေရးမွဴ း

 

 

ေဒါက္တာသိန္းထြန္း

သ႐ုပ္ျပ၊ တိ-ေမြး-ကု တကၠသိုလ္၊ အတြင္းေရးမွဴ း

 

                                    

      ေဒါက္တာေဇာ္၀င္းေမာင္                             ေဒါက္တာတင္၀င္း                                 ေဒါက္တာသူရီစိုး

လက္ေထာက္ကထိက၊ တိ-ေမြး-ကု တကၠသိုလ္၊     လက္ေထာက္သုေတသနအရာရွိ၊                      ေကာ္မတီ၀င္

           ေကာ္မတီ၀င္                                           ေကာ္မတီ၀င္        

                             

         ေဒါက္တာခ်စ္ေဆြ                                ေဒါက္တာေအာင္ျမတ္                       ေဒါက္တာတင္ေအးၾကည္

           ေကာ္မတီ၀င္                                       ေကာ္မတီ၀င္                                     ေကာ္မတီ၀င္


 

      ေဒါက္တာေဒၚစိမ္းမိုး

        ေကာ္မတီ၀င္

Visitors: 50,198